Bộ cấp nguồn và phân phối tín hiệu HIKVISION DS-KAD612

5,200,000 VNĐ 4,900,000 VNĐ